Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
Korea Autumn Premium Tour
Country:
South Korea
City:
Seoul
Duration:
5 Day(s) - 3 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 31,900
 
Package Itinerary

 

 

Korea Autumn

 

 
วันแรก   กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ 
………น.
( หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง ) 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว N สายการบิน KOREAN AIR  ประตูทางเข้าที่ 6 – 7  
……… น. ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE ……….  
หมายเหตุ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  และในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
วันที่สอง
อินชอน (เกาหลีใต้ )  – ชุนชอน - เกาะนามิ – สวนพฤกษศาสตร์เกาหลี - อินชอน – Wolmi Street –  รับประทานหอยย่าง จากทะเลสดๆ
……...น. 
เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ลงเรือเฟอร์รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ  สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับ คู่รัก ที่มาเยี่ยมเยือนนำทุกท่านย้อนรอยสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์ อาทิ ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสายลมหนาว” (Winter Love Song) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกพร้อมถ่ายรูปปั้นดาราแสดงนำ BAE YONG JOON, CHOI JI WOO เพื่อเก็บเป็นภาพความประทับใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้สูงสุดในเอเชียเรื่องกวนมึนโฮ  และภายในเกาะนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละคร หรือชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้  
บ่าย  
นำท่านออกเดินทางสู่ Garden of Morningcalm “ สวนพฤกษศาสตร์เกาหลี”  หรือ สวนแห่งความเงียบสงบยามเช้า เป็นสวนรวมพันธ์ไม้ขนาดใหญ่ของเกาหลีที่คนเกาหลีนิยมพาครอบครัวคนรักมาพักผ่อนในสวนประกอบด้วยพรรณไม้นานาชาติทั้งไม้ดอกไม้ประดับกว่า 5000 สายพันธุ์ จัดเป็นสวนต่างทั้ง สวนหิน สวนเกาหลี สวนสมุนไพร สวนบอนไซ ด้านบนของสวนจะมีโบสถ์สีขาวหลังเล็กๆที่เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของสวนนี้ นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านขายผลิตภัณฑ์จากดอกไม้ต้นไม้ สมุนไพร รวมถึงร้านอาหารที่ปรุงจากพืชผักสมุนไพรซึ่งดีต่อสุขภาพให้ได้ลิ้มลองชิมกันอีกด้วย จากนั้นให้อิสระท่านได้พักผ่อนถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนู บลูโกกิ
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Wolmi Street ตั้งอยู่ที่เมืองอินชอน เป็นสวนสาธารณะที่ล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ทำให้บริเวณแห่งนี้เต็มไปด้วยบรรยายกาศที่อันแสนโรแมนติกและสดชื่น สวนสาธารณะแห่งนี้ทางเมืองอินชอนได้สร้างขึ้นและปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เป็นสวนที่มีลักษณะดั่งเดิมเหมือนสมัยโบราณ โดยยังคงสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติไว้ ให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
พิเศษ !!! เฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้น  ให้ท่านลิ้มรสเมนูหอยย่างสดๆ อาหารขึ้นชื่อของเมืองอินชอน  
ท่านจะชื่นชอบหอยย่างสดๆพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด ที่จะทำให้ท่านหลงรักเมนูนี้ไปเลย พร้อมกับบรรยากาศ 
ท่ามกลางอากาศสบายๆ และดื่มโซจู สไตล์เกาหลี ในค่ำคืนสุดพิเศษนี้
 
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Stellar Marina Hotelหรือเทียบเท่า   
วันที่สาม One Mount -  อควอเลี่ยมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – หมู่บ้านฝรั่งเศส ลาโพว๊อง - พาจูเอ้าท์เลท
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ One Mount ตั้งอยู่ที่เมือง Goyang  แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร  ภายในแบ่งพื้นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำ มิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมา หรือ แม้กระทั่ง รายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ Snow Park ซึ่งเป็นการจำลองอยู่ในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงปลายปี โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่น Snow Park ได้ตามความอัธยาศัย *** สัมมนาคุณ สำหรับลูกค้าHappy Korea พิเศษรวมค่าเข้าและเสื้อผ้ากันหนาว***
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัก 
บ่าย  
จากนั้นนำท่านนำท่านสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aqua Planet พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนนี้ที่ผ่านมา ภายในพิพิธภัณฑ์มีอุโมงค์ขนาดใหญ่น้ำที่รวบรวมสัตว์ทะเลปลาทะเลหลากหลายสายพันธุ์ มีการโชว์ ระบำใต้น้ำ โชว์สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา เวทีขนาดใหญ่สำหรับการแสดงของสัตว์ และนอกจากยังมีสวนสัตว์อีกมากมายเพื่อรอทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ La Provence เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศสสีลูกกวาด  หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยตึกสีสันสดใส โรแมนติค ตกแต่งบ้านเรือนและร้านค้าน่ารักทุกมุมให้คุณได้เดินถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก และนอกจากนี้ยังมีของให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า , เครื่องประดับต่างๆ และยังมีร้านอาหาร , ของหวาน หรือกาแฟให้ได้อิ่มอร่อยพักจากเดินถ่ายรูป จากนั้นนำท่านจะไปช็อปปิ้งที่ Paju Outlet เป็น Premium outlet ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบไปด้วยแบรนด์หรู มากกว่า 200 ร้านเลยทีเดียวด้วยราคาที่ไม่แพงให้ท่านได้เดินช็อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี้แล้วยังมีร้านหนังสือ , ร้าน Gallery , มุมสำหรับเด็ก (Kid Cafe) ให้ท่านได้นั่งเล่นพักผ่อนอีกด้วย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Sunshine Hotel  หรือเทียบเท่า   
วันที่สี่
ศูนย์สมุนไพร – ทำอาหารเกาหลี ต๊อกป๊อกกี้ และ จับเช่ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  – ตลาดศิลปะ อินซาดง – ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อินซาดง ทำต๊อกโบกีและจับแช ต๊อกโบกีเป็นอาหารว่างยอดนิยมของคนเกาหลีที่เราเห็นจากซีรีย์เกาหลีกันอยู่บ่อยๆ ให้ท่านแบบลองทำและทานต๊อกโบกีด้วยตัวท่านเอง ต๊อกโบกีทำมาจากแป้งหั่นเป็นชิ้นเฉียงๆรูปทรงกระบอกและผัดกับซอสพริกแดงของเกาหลีให้ท่านได้ปรุงและออกแบบรสชาติความเผ็ดตามความชอบตัวท่านเอง และเมนูเก่าแก่ที่กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โจชอนอย่าง “จับแช” ( หลายคนเรียกว่าผัดวุ้นเส้นเกาหลี ) มาฝากกัน จับแชเป็นอาหารที่ทำจากเส้นมันฝรั่งหวาน ผัดกับผักชนิดต่างๆ ที่ชาวเกาหลีนิยมทานเป็นเครื่องเคียง  เมื่อมีงานสังสรรค์หรือในโอกาสพิเศษ  จับแชถือเป็นอาหารมีรสชาติอร่อย ทั้งให้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน หลังจากนั้นนำท่านไปเดินที่ ตลาดอินซาดง เป็นตลาดสไตล์ศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี มีขนม , ของที่ระลึก , ห้องแสดงงานศิลปะ , ขายของเก่าหรือภาพเขียนเก่าแก่ ท่านจะได้เดินชมงานศิลปะตลอดทางและเลือกซือสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม
บ่าย 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Lotree, Laneige, Sulwasoo ให้ท่านได้  
 เลือกซื้อตามอัธยาศัยจากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude ,  Skin Food , The Face Shop , Laneige , It’s Skin , Tony Moly , Banila Co. , Spris , Banana Republic และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน นัดเดท รับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าวัยรุ่นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู เมนู คาลบิ
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Sunshine Hotel  หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า  Herb Center -  ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกซอน –  ฮงแด  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  Herb Center หรือ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800  เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรโบกานยองนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ 
 
 
จากนั้นนำท่านไป Trick Eye Museum (พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา) งานศิลปะแห่งภาพแนวคิดแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยใช้เทคนิคพิเศษการวาดแบบ 3 มิติผสมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเครื่องไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพถ่าย บริเวณด้านในแบ่งเป็นโซนภาพถ่ายหลากหลายแบบ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพเขียนซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาจะดูเหมือนกับภาพจริงในแต่ละเรื่องราวที่ช่างภาพได้วาดและจินตนาการณ์เอาไว้ จากนั้นนำท่านเข้าชม  Ice Museum แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ซึ่งเพิ่งเปิดตัวภายในปีนี้ เป็นสถานที่จัดโชว์แกะสลักน้ำแข็ง พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ
บ่าย 
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านฮงแด  อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิค เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเกาหลีที่ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี คึกคักตลอดทั้งวัน มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ แฟชั่น วัยรุ่นเทรนด์ใหม่ๆ สุดชิค , ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านอาหาร , ผับ หรือบาร์ และ Kitty Cafe ร้านสีชมพูล้วนสำหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจทั้งร้านประดับด้วยคิตตี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเค้ก แก้วนํ้า โต๊ะ เก้าอี้ และภายในร้าน และย่านนี้ยังมีนักศึกษามาเล่นดนตรี และมีสินค้าสำหรับศิลปะเช่นงาน Handmade ของประดับสวยๆ เก๋ๆ อาร์ตไม่ซํ้าใครสำหรับใครที่อินดี้ ได้ช็อปปิ้ง เดินดูของเพลิดเพลินกันตลอดทาง ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 
……… น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่  KE…………   
……….น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
     
หมายเหตุ    
 
  1. ราคา และรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
  2. ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรม พร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น  และในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
กำหนดการเดินทาง
01 – 05 ตุลาคม 2557 02 – 06 ตุลาคม 2557 08 – 12 ตุลาคม 2557 09 – 13 ตุลาคม 2557
15 – 19 ตุลาคม 2557 16 – 20 ตุลาคม 2557  22 – 26 ตุลาคม 2557  23 – 27 ตุลาคม 2557
29  ตุลาคม– 02 พฤศจิกายน 2557 30 ตุลาคม– 03 พฤศจิกายน 2557 05 – 09 พฤศจิกายน 2557 06 – 10 พฤศจิกายน 2557
12 – 16 พฤศจิกายน 2557 13 -17 พฤศจิกายน 2557 19 – 23 พฤศจิกายน 2557 20 – 24 พฤศจิกายน 2557
26 – 30 พฤศจิกายน 2557      
อัตราค่าบริการออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านราคาท่านละ 31,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 31,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ใช้เตียง) 30,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่ใช้เตียง) 29,900.-
  พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
*** หมายเหตุ  เทศกาลวันปิยะมหาราชวันที่ 22-26 ตุลาคมเพิ่มท่านละ 2,000 บาท ***
อัตราค่าบริการรวม
 
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  ตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าที่พักในโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวน 10 มื้อ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน (สายการบิน Korean Air อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม )
- ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
- ค่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น (กรุณาเตรียมเอกสารคือ หนังสือเดินทาง,ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , สำเนาทะเบียนบ้าน ,สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)  
 
การสำรองที่นั่ง 
 
สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น) และ เงินมัดจำท่านละ 12,500.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน